Ceník‎ > ‎

O nás

Majitel společnosti ing. Roman Peterka se aktivně problematikou mikrovlné komunikace zabývá od roku 1980. Tehdy jako zaměstnanec N.P. Tesla Hloubětín vyvíjel komponenty pro pozemní vysílací stanice v rámci rozvoje telekomunikací v zemích Varšavské smlouvy. V druhé polovině 80. let se stal vedoucím vývojovým pracovníkem, který měl na starost vývoj a výrobu pozemní mobilní vysílací stanice. Stanice byla v roce 1986 představena na Brněnských strojírenských veletrzích a ačkoliv se jednalo o vyjimečné a špičkové zařízení, zůstala prakticky bez povšimnutí. Stanice byla pasivně představena ještě o rok později v roce 1987 bez bližší manifestace a tehdy dosáhla ocenění zlaté medaile. 

Ing. Peterka se mimo jiné zabýval i vývojem systémů pro individuální příjem družicové televize. V roce 1988 představil zařízení pro individuální družicový příjem. Zařízení bylo kompletně z tuzemských komponent a předstihovalo kvalitativně i profesionální zahraniční zařízení představené VÚST Praha. 

V roce 1988 vznikla v bytě ing. Peterky malá dílna která produkovala satelitní přijímače pro soukromé osoby a domovní rozvody. Po listopadové revoluci, kdy nastal rozmach tzv. satelitů se ing. Peterka spojil s Radimem Kiezlerem a pod hlavičkou společné firmy vyráběl speciální zařízení pro úpravu družicových signálů. 

Po prvotním úspěchu firma poměrně rychle expandovala a začala se zabývat i obchodní činnosti, především se zeměmi bývalého SSSR. Od roku 1991 se začala psát historie firmy KPE spol. s r. o. Jako společník se ing. Peterka oddělil od firmy Kiezler. Firma se zabývala i nadále obchodní činností se zeměmi SNS a především Kazachstánem. Vzhledem k velmi složité vnitropolitické a ekonomické situaci v zemích SNS zahraničně-obchodní činnost společnosti ustala. 

Od roku 1994 se firma aktivně zabývá problematikou spojenou s družicovým příjmem. Společnosti se podařilo vyplnit tržní mezeru v oblasti příjmu C-pásma a speciálně kruhové polarizace. Na základě bohatých zkušeností a znalosti problematiky družicového příjmu představila společnost komplet pro příjem programů RTR a ORT. Komplet tvořila anténa vlastní konstrukce a speciální zvukový expandér. Do roku 2003 bylo instalováno po celém území ČR přibližně 300 kusů těchto zařízení. 

Postupem doby se klientela společnosti postupně měnila a začala se postupně rozrůstat. Společnost začala dodávat a instalovat kompletní anténní a družicové rozvody na obchodních zastoupeních, konzulátech, velvyslanectvích a soukromých rezidencích. V roce 1998 představila firma KPE nový produkt - digitální komplet pro příjem NTV international. Tímto se stala jednou z prvních firem, které prováděly instalace a prodej digitálních přijímačů a stala se distributorem předplatitelských karet NTV international. Postupem času, kdy se rozšířila nabídka ruskojazyčných programů společnost začala instalace kompletů pro příjem NTV+ s anténami od 1,15m. Technologie firmy KPE spol. s r.o. - úpravou přijímací antény získala konkurenční výhodu, která se projevila především kvalitou příjmu dosahovaného při menším rozměru antény. Společnost tak nainstalovala v průběhu 4,5 roku více než 250 kompletů NTV+ a více než 50 konkurenčních instalací prošlo kompletní revizí a předěláním. 

Společnost se také zabývá VIP instalacemi. Za zmínku stojí instalace 5. metrových antén na velvyslanectvích cizích velmocí v ČR, ale i za hranicemi. Celkově se společnost může pochlubit již více než 10 provedenými instalacemi profesionálních a poloprofesionálních systémů v okolních zemích. Společnost KPE jako první v Evropě provedla instalace přijímacích systémů pro družice Thaicom 2/3, jejichž četnost do roku 2003 dosáhla cca. 150 jednotek. V současné době provádíme instalace příjmu i ostatních nízce elevovaných družic do pozice 90E a 60W. Za zmínku stojí komplety pro příjem izraelské televize, kterých doposud bylo instalováno cca 70 jednotek. 

Firma KPE se také zabývá konzultacemi v oblasti příjmu, rozvodů a využití družicových signálů. Tato služba je především určena pro projekční kanceláře, developerské společnosti a investory, kteří potřebují sofistikovanou radu při tvorbě nebo kontrole rozpočtových schémat a kalkulací anténních a datových rozvodů. Naše společnost velmi často „hasí“ problémy hotových dodávek realizovaných na základě chybných projektů, které následovně vyžadují řadu stavebních zásahů v hotových stavbách. 

V roce 2003 přišla firma KPE s novou obchodní značkou. Její znění je 1. anténní. Tento význam lépe vystihuje náplň společnosti. Graficky zpracované logo provází její stránky a ztotožňuje se s činností firmy. 

Do budoucna společnost i nadále bude pokračovat ve své činnosti spojené s instalacemi, prodejem a poradenstvím v oblasti mikrovlnných spojů a specializované družicové techniky. 


Comments